Krisdrabbat Swedbank ser över...

”Krisdrabbat Swedbank ser över alla byråsamarbeten (…)
Som Dagens Media tidigare har berättat har Swedbanks kommunikation under finanskrisen blivit starkt ifrågasatt.
Patrik Westander kallade bankens kommunikation efter Lehman Brothers konkurs för ’ett skolexempel på riktigt dåligt krisarbete’ och fick medhåll av Hill & Knowltons vd Bo Albertsson.”

Dagensmedia.se den 17 oktober 2008