Långsiktigt arbete betalar sig

”Långsiktigt arbete betalar sig (…)
Toyotas tredjeplacering i kategorin visar att konsumenterna känner till deras miljöarbete.
– Toyota har arbetat länge och konsekvent med att profilera sig inom miljö. Hade det varit ett svenskt varumärke hade de kanske vunnit kategorin, säger Jessica Henryson, miljö- och klimatexpert på pr-byrån Westander.”

Dagens Miljö den 28 mars 2011