Låt sd stanna i kylan

”Låt sd stanna i kylan (…)
När nationaldemokraterna hade torgmöte under Almedalsveckan i Visby, ställde sig Svenska kyrkans folk demonstrativt med ryggen emot. En tyst demonstration som föranledde pr-byrån Westander att utdela ett hederspris till kyrkan för dess protest. Samma sak gäller i grunden förhållandet till sverigedemokraterna. (…)
När Almedalsveckan i Visby avslutades korade pr-byrån Westander också årets hetaste och kallaste aktörer. Hetaste frågan var FRA och signalspaningen. Kallast var nationaldemokraterna och sverigedemokraterna. Det finns ingen anledning att ändra på det sistnämnda vare sig inför nästa års kyrkoval eller kommande riksdagsval.”

Kyrkans Tidnings ledare den 17 juli 2008