Lisa Blomqvist…

”Lisa Blomqvist är ansvarig för Westanders kurs ’Skriv bättre debattartiklar’. Målgruppen är kommunikationschefer, opinionsbildare, samhällspolitiska chefer, utredare, vd:ar, pressansvariga.
– Kursen riktar sig egentligen till alla som vill bli ännu bättre på att nå ut med sitt budskap genom debattartiklar.”

Veckans Brief den 10 november 2016