Livsmedelsverket har valt pr-byrå

”Livsmedelsverket har valt pr-byrå Pr-byrån Westander ska hjälpa Livsmedelsverket att informera konsumenterna. (…)
Med målet att nå konsumenterna och påverka dem att agera miljömässigt vid val av livsmedel har nu Livsmedelsverket bestämt sig för pr-byrån Westander enligt Resume.se.”

Fri-kopenskap.se den 18 juli 2008