Lobbar som jobbar

”Lobbar som jobbar
VA:s SPECIAL i nummer 15/16 om hemliga pr-konsulter och lobbande ex-politiker gav nytt bränsle åt debatten om hur våra folkvalda utsätts för dolda påtryckningar. Förre Saf-direktören, numera Prime-konsulten Janerik Larsson, menade att det är en myt att pr styr politiken. Sofi Klang och Patrik Westander, konsulter på pr-byrån Westander, höll inte med utan varnade för att hemlighetsmakeriet kan vilseleda politiker och allmänhet.”

Veckans Affärer den 28 april 2011