Lobbyfirmor bör tvingas till...

”Lobbyfirmor bör tvingas till mer öppenhet.
Det anser tre av fyra svenskar, enligt en ny Sifoundersökning. (…)
Undersökningen som är gjord på uppdrag av pr-byrån Westander ger därmed ett folkligt stöd till de riksdagsledamöter som är av samma uppfattning. Enligt en undersökning som statsvetaren Tommy Möller presenterade under Almedalsveckan vill nästan hälften av de riksdagsledamöter som svarade se en hårdare lagstiftning på området.
– Vi som är professionella lobbyister bör öppet redovisa våra lobbyinguppdrag och bidra till ökad tydlighet om vilka aktörer som finansierar politisk påverkan, säger Patrik Westander, vd, i en kommentar till den egna undersökningen.”

TT den 15 juli 2009