Lobbyister påverkar också riksdagsledamöter

”Lobbyister påverkar också riksdagsledamöter. En ledande lobbyist, Henrik Westander, i svensk press kallad hjärnan bakom politikernas åsikter, skriver debattartiklar och formulerar förslag till interpellationer, frågor och motioner till riksdagsledamöter. (…)
Westander, idag betraktad som lobbyguru, var tidigare en idealist som engagerade sig mot svensk vapenexport. (…) Hans effektivitet ledde till att han så småningom började anlitas också av näringslivet.”

Polska tidskriften Polityka skriver om svensk lobbying den 22 januari 2004