Lobbyisterna bakom politikernas motioner...

”Lobbyisterna bakom politikernas motioner måste fram i ljuset – krav efter Rapports och Aktuellts granskning (…)
– Problemet är att det är för få aktörer som är aktiva. Och att det i första hand är de med stora resurser som idag är aktiva. Därför är vi här. Vi vill dela med oss av råden och vi vill visa att det inte är så svårt. Även de med mindre resurser borde göra mer.”

Eva Corp i Rapport, SVT, den 4 juli 2006