Lobbyorganisationen A non smoking…

”Lobbyorganisationen A non smoking generation tappar sin generalsekreterare Elin Ramfalk till en pr-byrå. Det är pr-byrån Westander som har värvat Elin Ramfalk. (…)
– Westander är en byrå med stort samhällsengagemang. Jag hoppas att få jobba bredare och med frågor inom folkhälsan.”

Dagens Opinion den 5 december 2014