Lobbyorganisationen Ecpat...

”Lobbyorganisationen Ecpat, som arbetar mot barnsexhandel, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. (…)
– Vi är en liten organisation och är nöjda med den exponering vi fått. Men vi vill synas mer, säger Helena Klingvall, projekthandläggare för turism- och marknadsföringsfrågor på Ecpat Sverige.
Förhoppningarna är att samarbetet med Westander ska ge Ecpat ett starkare grepp om medierna. (…)
– Westander är erkänt duktiga lobbyister och har en bra bild av hur man kan nå ut i media. Dessutom höll de en workshop för oss som gick bra.”

Dagensmedia.se den 24 juni 2003