Man kan alltså säga...

”Man kan alltså säga att det blivit viktigare för företagen att påverka politikerna och opinionen, men samtidigt låter framgångarna vänta på sig. En orsak kan vara att etikskandalerna sargar förtroendet för näringslivet. Oskicklighet kan vara en annan.
– Företag och intresseorganisationer är inte skickliga på opinionsbildning. Alltför många nöjer sig med att svara på remisser och delta i utredningar, säger Patrik Westander, tidigare vd för svenska Statoil och i dag chef för lobbyfirman Westander Publicitet & Påverkan.”

Affärsvärlden den 4 februari 2004