Martin Borgs vann priset som årets lobbyist...

”Martin Borgs vann priset som årets lobbyist 1997 för sin kampanj för reklamradion. Året därpå tilldelades priset Henrik Westander, som har en bakgrund i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Westander tillhör de som vill se större öppenhet i lobbyisters och pr-konsulters verksamhet. Han känner inte till bakgrunden till Martin Borgs kampanj mot trängselavgifterna, men säger att det rent principiellt är viktigt att alla får veta vem som ligger bakom olika lobbykampanjer.”

Tidningen Broderskap den 21 december 2005