Med regeringsskiftet blir plötsligt…

”Med regeringsskiftet blir plötsligt 137 personer, förutom statsråd och statssekreterare, utan jobb (…)
Westander har sin höstrekryteringskampanj i gång, och har passande nog satt sista ansökningsdag i dag, torsdag.
– Vi anställer gärna personer med partipolitisk bakgrund. Men vi är inte ute efter affischnamnen från kanslihuset utan snarare de som har varit rådgivare till ministrarna, hands-on-personer. Ett regeringsskifte är ett bra tillfälle att rekrytera och det kommer förmodligen bli en ökning av konsulter med politisk bakgrund, säger Patrik Westander.”

Resumé 18 september 2014