Med transparens som affärsidé

”Med transparens som affärsidé
Verka utan att synas fungerar inte längre. I dag är vinnarna bolag som vet att öppenhet lönar sig. (…)
Ett företag som har insett detta och anpassat sig för att skapa starkare relationer är pr-byrån Westander. I den annars så slutna pr-branschen är de öppna med vilka de arbetar för, vilka metoder de använder, löneläget för deras anställda och så vidare. Ett modigt och smart drag som verkligen differentierar.”

Veckans Affärer Hållbarhet, nr 8, 2014