Medierna förstärker klimatlarmen

”Medierna förstärker klimatlarmen (…)
Pr-byrån Westander menar i en rapport att journalisternas fortsatta bevakning av klimatförändringar kommer att hänga samman med om det uppstår en konkurrerande nyhetsutveckling om potentiella hot. 2008 inträffade den största ekonomiska kris som världen har sett sedan depressionen på 1930-talet. Nu handlade medierapporteringen om kampen för att få behålla arbete och hem. Ett nytt hot hade uppstått.”

Maria Z Roxberg i ledarkrönika i Smålandsposten den 4 september 2010