Medvind för pr-byråerna

”Medvind för pr-byråerna. (…)
Branschen backar inte längre, utan intäkterna ökar igen – om än med modesta 6 procent. (…)
I procent räknat är Westander Publicitet & Påverkan årets vinnare, då man höjt faktureringen med 50 procent – från 5,2 miljoner till 7,8 miljoner kronor.”

Resumé den 15 januari 2004