Men den principfaste Svegfors...

”Men den principfaste Svegfors tvingas tänka till både två och tre gånger när han möter Henrik Westander, PR-konsult och tidigare företrädare för Svenska Freds. Westander arbetade i högsta grad med journalistiska metoder när han för Svenska Freds räkning gång på gång klädde av den svenska vapenindustrin inför offentlighetens ögon. Men han har aldrig varit journalist, Westander var och är lobbyist.”

Patrik Svensson i Sydsvenska Dagbladet den 29 november 2001