Mingelplatserna du inte..

”Mingelplatserna du inte får missa i veckan:
Westanders Almedalsmingel
Tid: 6 juli, 16-18.
Plats: Westanders trädgård, innergården på Södra Kyrkogatan 13 (personlig inbjudan)”

Resumé den 3 juli 2016