Minskad marginal på Westander

”Minskad marginal på Westander
Pr-byrån Westander minskade under 2017 vinstmarginalen med 2,5 procentenheter. Dock räckte vinsten till för att dela ut 3,2 miljoner kronor i vinstdelning.”

Dagens Opinion den 19 januari 2018