MP skapar störst tillit om klimat

”MP skapar störst tillit om klimat (…)
Fyra av tio svenskar, 39 procent, känner störst förtroende för MP i klimatfrågan, visar en ny Sifoundersökning som pr-byrån Westander gjort på eget initiativ. (…)
Är det egentligen förvånande att MP får höga siffror i klimatfrågan?
– Inte att de är störst, men att de har så pass höga siffror. Är man inte helt insatt i olika partiers miljöpolitik ligger det nära till hands att säga MP, men i och med att alla partier pratar så mycket om klimatet är det inte självklart att MP ska hamna så högt, säger Jessica Henryson.”

Svenska Dagbladet den 15 mars 2010