Museiuppdrag till Westander

”Museiuppdrag till Westander
Riksförbundet Sveriges museer, med cirka 150 medlemsmuseer, har valt att anlita pr-byrån Westander. Samarbetet gäller publicitet kopplad till Riksförbundets roll som en främjande och samlande aktör i museisektorn.
Riksförbundet Sveriges museer bildades 2004 och har cirka 150 medlemsmuseer. Förbundet ska även hantera professionsrelaterade frågor kring utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn.”

Veckans Brief den 16 september 2010