Några vanliga pr-strategier

”Några vanliga pr-strategier
Tips till företag och organisationer ur Westanders pr-handbok 2011, som pr-byrån (som vill ha större öppenhet i pr-branschen) delade ut under Almedalsveckan. (…)
Statistik: ’Media älskar procenttecknet. Det ger ett intryck av objektivitet och trovärdighet, indikerar att en undersökning gjorts och att trender kan beskrivas. Den som presenterar statistiken får tolkningsföreträde.'”

Journalisten den 18 augusti 2011