Nästa vecka startar Kvinnofridslinjen...

”Nästa vecka startar Kvinnofridslinjen en nationell stödtelefon för våldsutsatta kvinnor. Här är kampanjen från Matador Kommunikation som ska göra tjänsten känd för allmänheten. (…)
Förutom Matador samarbetar Kvinnofridslinjen även med pr-byrån Westander.”

Resume.se den 30 november 2007