Nu ska de osynliga makthavarna granskas

”Nu ska de osynliga makthavarna granskas
De har makten att påverka politiska beslut. Men ingen kan granska dem. (…)
Därför gjorde Westander en undersökning bland dagens riksdagskandidater och det visade sig att hela 68 procent tyckte att riksdagen ska kräva att lobbyister redovisar sina uppdragsgivare öppet. I dag är normen att lobbyisterna inte berättar vilka uppdragsgivare de har.
– Om du ringer och frågar kommer de inte säga det, menar Patrik Westander som själv håller med riksdagskandidaterna. Vi som professionella lobbyister har ett ansvar att bidra till öppenheten och tydliggöra vilka aktörer som påverkar de politiska besluten.”

Newzglobe.se den 6 juli 2010