Nyheter24 har tagit del av ungdomsförbundens...

”Nyheter24 har tagit del av ungdomsförbundens tre bästa argument mot Sverigedemokraterna och låtit Sandro Wennberg, projektledare på pr-byrån Westander, skärskåda argumenten.
– Generellt måste man som debattör fundera på drivkraften hos SD och deras potentiella väljare. Det handlar främst om det politiska martyrskapet, soffliggarrösterna och arbetslösa män mellan 30-40 år, säger Sandro Wennberg till Nyheter24.
– Det finns hos många medborgare en känsla av otrygghet kring arbete, kriminalitet och så vidare – som är berättigad och måste erkännas av politiker. Dessa potentiella väljare attraheras starkt av martyrskapet, därför är det viktigt att man som politiker levererar lösningar och inte diskuterar huruvida Sverigedemokraternas siffror stämmer eller inte för då spelar man bara på deras planhalva.”

Nyheter24 den 19 maj 2010