Nyligen publicerade Info en artikel...

”Nyligen publicerade Info en artikel som visar på att dold lobbying är långt ifrån en sällsynt företeelse. Delar av PR-branschen anser själva att branschen förtjänar sin skumraskstämpel, så länge som den accepterar lobbying i det fördolda. Delar av PR-branschen ger betyget underkänt till den egna branschens etik. Bland annat framkom detta i en debattartikel av PR-konsulterna Patrik och Henrik Westander som nyligen publicerades i Finanstidningen.”

Info den 10 december 2001