Ökat stöd för S-märkt jobbpolitik

”Ökat stöd för S-märkt jobbpolitik
Förtroendet för Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik ökar. Enligt en Sifo-undersökning som beställts av pr-byrån Westander har 32 procent av de tusen tillfrågade förtroende för partiets jobbpolitik mot bara 23 procent i december förra året.”

Sveriges Nyheter den 28 juli 2012