Om en nyhet kommer till på initiativ av en lobbyist...

”Om en nyhet kommer till på initiativ av en lobbyist eller en pr-konsult, bör då detta öppet redovisas? 66 procent av de tillfrågade i en Sifo-undersökning ansåg att förslaget var bra eller ganska bra, 16 procent var emot tanken, medan 18 procent inte hade någon åsikt.
Pr-byrån Westander har beställt undersökningen, som baserar sig på intervjuer med 1 000 personer.”

Pressens Tidning den 2 december 2004