Opinionsläget och förtroendet

”Opinionsläget och förtroendet
Förtroendet är lågt för socialdemokraterna i flera viktiga sakpolitiska frågor. (…)
Även när pr-byrån Westander lät Sifo fråga väljarna vilket parti man kände störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten, fick S se sig slagna av M. Hela 37 procent uppgav att de hyste störst förtroende för moderaterna på detta område. 23 procent svarade socialdemokraterna, medan 27 procent inte kunde ange något parti.”

Makthavare.se den 13 december 2011