På gång till Almedalen

”På gång till Almedalen (…)
Krisen sätter även sina spår i planeringen inför Almedalsveckan. På torsdag den 28 maj arrangerar pr-byrån Westander ett frukostseminarium på temat Almedalen med snäv budget. Där talar bland andra Robert Damberg, ordförande Ungdomens Nykterhetsförbund, och Anna Hertting, ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, om hur man kan lyckas i Almedalen med en snäv budget och kort förberedelsetid.”

Makthavare.se den 20 maj 2009