På måndag startar Statoils nya kampanj...

”På måndag startar Statoils nya kampanj som ska tydliggöra företagets miljösatsningar. Det stora lockpriset i kampanjen är en Saab Biopower som lottas ut i en tävling. (…)
Enligt Statoil är målet att förstärka företagets miljöprofil och uppmärksamma kunder på att företaget nu har ett rikstäckande nät av E85-stationer. (…)
Mediabyrå för kampanjen är IUM och Westander är pr-byrå.”

Resume.se den 19 oktober 2007