Pär Daléus, pr-konsult på Westander…

”Pär Daléus, pr-konsult på Westander som tidigare har forskat om kriskommunikation på Försvarshögskolan, tycker att Volkswagen i Sverige har agerat på ett bra sätt.
– Volkswagen i Sverige har sagt att de ska ta ansvar för händelsen. Det är en bra utgångspunkt. De vet förmodligen inte mer än vi andra och kan därför inte uttala sig om detaljer. För att signalera öppenhet och ansvarstagande är det viktigt att lokala talespersoner agerar ansikten utåt och berättar vad de vet, även om det inte är mer än vad som står i ett pressmeddelande från koncernledningen, säger Pär Daléus.”

Sverigeskommunikatorer.se den 28 september 2015