Patrik Westander startade nyligen...

”Patrik Westander startade nyligen med sin bror Henrik PR-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Innan dess har Patrik arbetat internationellt för olika bolag inom Statoilkoncernen och han drev under 1998 en lobbyingkampanj för avreglering av den svenska elmarknaden.”

Quo Vadis den 19 januari 2001