Personnytt

”Personnytt
Pr-byrån Westander har anställt Johannes Mosskin, statsvetare, och grundare av den ideella organisationen Settler Watch som bedriver politiskt påverkansarbete till stöd för internationell rätt.”

Riksdag & Departement den 17 oktober 2011