Plus 37 procent för Westander

”Plus 37 procent för Westander
Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade sin byråintäkt med 37 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period 2005. (…)
– Vår tillväxt kommer i första hand från befintliga uppdragsgivare som satsar mer på pr, men också från nya samarbeten, säger vd Patrik Westander.”

Dagensmedia.se den 24 april 2006