Pr-branschen dålig på att göra pr...

”Pr-branschen dålig på att göra pr för sig själv. (…)
Detta framgår av en medieanalys som Observer har gjort på uppdrag av branschorganisationen Precis. (…)
En annan tydlig aktör är pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Den finns påfallande ofta med som huvudaktör, men aldrig som biaktör.”

Resumé den 11 december 2003