Pr-byråerna: ”Vi ser inte SD…

”Pr-byråerna: ’Vi ser inte SD som ett riksdagsparti bland andra’
Genom kontakter med Sverigedemokraterna försöker Kreab påverka partiets politik. Närmandet mot SD väcker starka reaktioner i pr-branschen.
– Ett påverkansarbete riktat mot SD riskerar att stärka främlingsfientliga krafter och kan även slå tillbaka mot uppdragsgivarens egen trovärdighet, säger Westanders vd Patrik Westander till Resumé.”

Resume.se den 15 september 2015