Pr-byrån Westander har anställt...

”Pr-byrån Westander har anställt en contentchef från kommunikationsbyrån Spoon. Det är Johan Larsson som byter byrå till Westander, han har tidigare jobbat som teknik- och journalist på Aftonbladet, Internetworld och Mobil. Han ska jobba inom affärsområdet Westander Tankeledarskap.”

Dagens Opinion den 4 november 2022