Pr-byrån Westander har vunnit...

”Pr-byrån Westander har vunnit en upphandling för Livsmedelsverket. Det innebär att Westander kommer att hjälpa Livsmedelsverket som i sin tur samarbetar med Naturvårdsverket. Målet – att ta fram råd till konsumenterna om hur man kan tänka på miljön vid val av livsmedel. (…)
– Det här är ett lika viktigt som roligt uppdrag där vi får möjlighet att kombinera generell pr-kompetens med vår kunskap om miljö- och klimatfrågor, säger Olle Schubert, kundansvarig på Westander.”

Resume.se den 18 juli 2008