Pr-byrån Westander trappar upp…

”Pr-byrån Westander trappar upp inom hållbarhet och det är Hanna Berheim som leder arbetet. (…)
Vad är det ni ska sälja?
– Precis som Westander i stort ska vi hjälpa företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut, men främst med inriktning på hållbarhetskommunikation. Vi vill att fler företag ska delta i samhällsdebatten och bidra till en hållbar utveckling.”

Dagens Opinion den 2 maj 2016