Pr-experten: Mediestrategin är lyckad

”Pr-experten: Mediestrategin är lyckad
Birger Östberg, konsult på pr-byrån Westander, säger att strategin att hänvisa till familjesituationen är mycket medveten, även om den för den sakens skull inte behöver vara osann. Däremot är strategin betydligt vanligare när mediegranskningen riktat in sig på privatpersonen bakom politikern, säger Birger Östberg. (…)
– Ingen kan tvivla på att det var ärligt. Den som ifrågasätter det här riskerar att framstå som en person tom på empati och förståelse för människors villkor, säger Birger Östberg.”

SvD.se den 29 mars 2012