Pr-experten Patrik Westander…

”Pr-experten Patrik Westander har ett råd till bolagen.
– De har båda försökt att framställa sig själva som den ansvarstagande, resonabla parten – men genom att utmåla den andra parten som oseriös. Då höjer det konfliktnivån. Konflikten slår mot båda varumärkena.”

SR P1, Ekonomiekot den 20 december 2019