Pr-konsulten Patrik Westander tycker...

Pr-konsulten Patrik Westander tycker inte att Wanja Lundby-Wedins senaste utspel i det här pressmeddelandet är någon riktig ursäkt. (…)
– Nej, det tycker jag inte. Och jag tror inte att detta i första hand ska uppfattas som en ursäkt. Utan hon har bäddat in några ursäktsformuleringar i ett fortsatt angrepp. (…)
– Min uppfattning är att Wanja Lundby-Wedin borde sammankalla till en presskonferens. (…) Det är viktigt för att få klarhet. Men det är också viktigt som en signal om att hon själv kanske har insett det orimliga i att sitta i 24 olika styrelser.

SR Ekot den 25 mars 2009