Pr-konsulternas relationer...

”Pr-konsulternas relationer med journalisterna är ofta den delen i pr-arbetet som av många upplevs som svår och minst angenäm. Bröderna Henrik och Patrik Westander på Westander Publicitet & Påverkan menar i en livligt debatterad artikel i Vision att ’ekonomijournalisterna är alldeles extra på sin vakt när de blir kontaktade av en pr-konsult och upplever ofta pr-branschen som en plåga’.”

Quo Vadis den 5 oktober 2001