Pr-kvinnor ska göra KD känt

”Pr-kvinnor ska göra KD känt
Kronans Droghandel, KD, som i dag bedriver partihandel med läkemedel i Sverige, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. (…)
I arbetsgruppen på Westander ingår Janna Sundewall och Johanna Look. Pr-byrån ska lansera varumärket Kronans Droghandel bland apotekspersonal och konsumenter.”

Dagens Apotek den 20 maj 2009