Pr-legendens tio råd…

”Pr-legendens tio råd som kan rädda Prime (…)
Jag vill egentligen ha det som i USA – lobbyister ska vara registrerade och all lobbyistpåverkan ska enligt lag ske öppet. Min åsikt är att Westander är den byrå som har absolut mest klart för sig vad lobbyism kräver i form av etik och moral.”

Paul Ronge på Newsmill.se den 22 december 2010