Previa vill stärka varumärket...

”Previa vill stärka varumärket och få ut budskapet att de är landets ledande företag inom företagshälsovård. Det uppdraget har nu gått till Westander. Pr-byrån ska bland annat förtydliga sambanden mellan företagshälsovård, effektivitet och konkurrenskraft.
– Vi vill synas och höras i en rad frågor som handlar om hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. Westanders erfarenheter från publicitet och opinionsbildning inom folkhälsoområdet kommer att bli en viktig tillgång när vi nu satsar alltmer på pr, säger Katrin Malm, marknads- och informationschef på Previa.”

Resume.se den 27 januari 2009