Rapporten 'Kommunala vetot'…

”Rapporten ’Kommunala vetot’ (Westander på uppdrag av Svensk Vindenergi) visar att under 2021 stoppade de svenska kommunerna 78 procent av alla ansökta vindkraftverk på land – en dramatisk ökning från året innan då 38 procent stoppades. Huvudmotivet att stoppa nödvändig utbyggnad tycks vara att vindsnurror är fula.”

Bohusläningen Debatt den 15 september 2022