Regeringens uppdrag…

”Regeringens uppdrag till Ett friskare Sverige: Jobba med pr
Folkhälsoinstitutet ligger bakom satsningen Ett friskare Sverige, som på uppdrag av regeringen ska uppmärksamma betydelsen av goda matvanor och fysisk aktivitet. I uppdraget stod också att jobba med kommunikation och pr. Westander gör jobbet.”

Dagens Opinion den 13 maj 2011